3 תשובות
כן בהחלט
שואל השאלה:
תודה
שלום לשואל/ת

המלה קטנו היא תקנית בשפה העברית.
דוגמא נוספת ניתן לקחת מהמילה גדל - גדלו. זה אותו המשקל.


אור כוכב ַ