2 תשובות
העתק: CTRL ו-C לחוצים יחד.
הדבק: CTRL ו-V לחוצים יחד.
מרי
ctrl + X - גזור
ctrl + C - העתק
ctrl + V - הדבק