2 תשובות
שבהנפקה פרטית זה קורה שאין אנשים לבד בפרטיות
וציבורית שזה קורה בציפור.
שואל השאלה:
אתה בטוח בזה?