תשובה אחת
אני חושבת שאחת מהסיבות היא כי יותר קשה לזייף אותם.
וקראתי פעם שהסימנים על השטרות החדשים עוזרים לעיוורים לזהות אותם.