תשובה אחת
נבדלות.

כדי לגלות באיזה בניין מדובר היפכי את כל שמות הפעולה ל "הוא אתמול..." וכשתהפכי את נבדלות תגיעי ל "נבדל"= נפעל.