2 תשובות
הוספתי כתבה שמדברת על סבסוד תעריפי מים לחלשים. היא מציגה את הגישה הסוציאל-דמוקרטית כי היא מראה דוגמא שבה המדינה עוזרת לשכבות החלשות בחברה, ופועלת כדי לצמצם את הפערים הכלכליים שנוצרו בין השכבות הגבוהות לנמוכות.
שואל השאלה:
יו מלכה! אולי את יודעת גם כתבה על הגישה הליברלית אני ממש לא מוצאת