5 תשובות
שואל השאלה:

הזכות שנפגעת היא הזכות לחיים וביטחון (שלמות הגוף), הזכות לחיים ולביטחון קובעת כי לכל אדם יש זכות להגנה מפני פגיעה גופנית או התעללות נפשית,
זאת היא זכות בסיסית וראשונית של האדם המאפשרת לו לחיות את חייו בכבוד ואי השפלה,
ואת מימוש כל שאר זכויותיו וחירויותיו הנובעות מעצם היותו אדם. "לכל אדם יש את הזכות לחיים, לחירות ולביטחון אישי"
"שלף אחד העובדים סכין ודקר על פי החשד את חברו, בן 43 בפלג גופו העליון.
רק תוסיפי - מהציטוט ניתן להבין כי הזכות הנפגעת היא הזכות לחיים בביטחון.
שואל השאלה:
תוסיף * ותודה:)
כתבת טוב
שואל השאלה:
בטוח לא להוסיף עוד משהו להסבר?