4 תשובות
למטלת ביצוע?
אנונימית
שואל השאלה:
לעבודה חקר גדולה שעושים לאורך כל השנה
אנונימית
בעיה אזרחית?
אנונימית
פריפריה מול ערים במרכז.