3 תשובות
כן
אנונימושית שכמותי;)
באים לבגרות בשעה שנקבעה על ידי משרד החינוך (כל הילדים עושים בגרות באותה השעה), יושבים בכיתה ובשולחן שנקבע לך, ואתה עושה את הבגרות כשיש בוחן בחדר שמשגיח על הנבחנים, אחרי שסיימת את הבגרות אתה יוצא מהכיתה ויכול לחזור הביתה.
יש יום אחד חופש לפני הבגרות, ביום של הבגרות עושים רק מבחן בגרות לא לומדים משהו אחר, מסיימים הולכים הביתה D: