תשובה אחת
כנראה שחיברת אותם אחרי שהדלקת את המחשב
אז תכבה ותדליק שוב