8 תשובות
איזה מקלדת יש לך?
תלחץ על Num lock
תחפש את המקש Num Lock ותלחץ עליו זה יעבוד D:
יש כפתור שנמצא מעל 7 שבצד.. (קוראים לו Num Lock ) תלחץ עליו (-;
מעל המספר 7 במספרים שבצד יש לך כפתור "num lock", את צריכה שהוא יהיה דלוק...:)
תלחצי על NUM LOCK מעל המספרים בצד
תלחצי על הכפתור Num lock... זה אמור לעבוד זה בצד של המספרים (צד שמאל) למעלה...
שואל השאלה:
תודה לכולם