תשובה אחת
ברור. כל כהן הוא צאצא של אהרון הכהן.

גם כהנים שהיום.