תשובה אחת
מכתב לא רשמי יכול להיות לחבר, קרוב, כל אחד ואין ממש כללים.
מכתב רשמי הוא לגוף או מוסד (ממשלתי, פרטי, לא חשוב) ויש כמה כללים די קבועים -ההסברים בסוגריים הם בשבילך:
לכב'
המוסד לביטוח לאומי (נניח)
א. ג. נ, (שזה אדון/גברת נכבד/ה)

הנדון:

המכתב עצמו

בכבוד רב,
(שם וכתובת, אפשר להוסיף מס' טל)