תשובה אחת
לא לשפוט אדם על פי המראה שלו
באותו הנושא: