תשובה אחת
בלי קשר לאיזור הכל נסגר היום ברבע לשמונה
באותו הנושא: