2 תשובות
1% זה מתוך 100%, כלומר אחד חלקי 100. אז 37% אז 37 מתוך 100, 37 חלקי מאה.
אחוז זה פשוט המספר לחלק למאה לדוג': 69%= 69/100 = 0.69