4 תשובות
ישלך 14% שזה בעצם 14 חלקי 100.
14 %= 14:100
14% זה כמו 14 חלקי 100 (14/100), שאם מצמצמים את זה זה יוצא 7 חלקי 50 (7/50)
מחלקים ב-100.
14:100 = 0.14