8 תשובות
מס ערך מוסף
יייי
בערבון מוגבל.. מס ערך מוסף
מע"מ - מס ערך מוסף
בע"מ - בערבון מוגבל
מע"מ-מס ערך מוסף
בע"מ-בעירבון מוגבל
שואל השאלה:
אבל מה זה אומר?
מע"מ-מס ערך מוסף: מס המוטל על צריכה ומהווה חלק שלם ממערכות מיסוי במדינות רבות בעולם.
בע"מ-בעירבון מוגבל: משהו שמייצג איזו שהיא חברה או תאגיד
מע"מ מערכות מידע

מע"מ מעדות מזרח ביטויים

מע"מ מעל מה
מע"מ מעל מנת
מע"מ מעל מִשְׁקל

מע"מ מערבון מוגבל ארגונים ומוסדות, כלכלה
מע"מ מערך משולש מדעים
מע"מ מערעור מסים משפטים
מע"מ מערעור משפחה משפטים
היי,
מע"מ - זה בעצם מס ערך מוסף, תשלום מס שאנו צרכנים ובעלי עסקים משלמים למדינה.
עלה לכותרות בשנים האחרונות בהקשר של מע"מ אפס.

אתה יכול לקרוא על זה בקישורים שצרפתי.

לגבי בע"מ - הכוונה לביטוי בערבון מוגבל, זהו מושג הקשור לרישום חברה והתייחסות החשבונית שלה, אל מול המדינה, בגובה תשלום המס למשל...