2 תשובות
עשיתי אותו אבל אני לא זוכרת ממנו כמעט כלום, אם את רוצה אני יכולה לנסות לעזור לך
אני ב-4 יחידות ועשיתי וקיבלתי 95