2 תשובות
באיזה מסגרת?
שואל השאלה:
של טיול
אנונימי
באותו הנושא: