תשובה אחת
לנסות לפוצץ בלון מים עם הבטן
לנסות להעביר ביצה מצד לצד בכפית שנמצאת בפה
בים בם בום (לא תזוזה כל כך אבל נחמד)