6 תשובות
מ'=מטר= היקף
מ"ר=מטר רבוע=שטח
מ'=מאר

מ''ר=מטר רבוע
אנונימי
מ'- מטר
מ''ר - מטר רבוע ( יחידת מידה לשטח בשיטה המטרית, והיא שווה לשטחו של ריבוע שאורך צלעו מטר אחד )
מ'=מטר שזה יחידה לחישוב אורכים
מ"ר= זה מטר מרובע שזה יחידה לחישוב שטחים, יענו מטר בריבוע.
מ'= מטר= יחידת אורך
מ"ר= מטר רבוע (מרובע)= יחידת שטח (מטר אורך על מטר רוחב)
מ' - מטר, זאת יחידת מידה למדידת אורך,
מ"ר - זה מטר רבוע או מרובע, וזה יחידת מידה למדידת שטח.
נגיד יש לך מלבן שהצלעות שלו זה 2 מ' ו-3 מ',
אז השטח שלו יהיה 2X3 = 6 מ"ר כי זה מטר רבוע..
מקווה שעזרתי חח ♥