5 תשובות
HOW TOU FEEK?
You'll feel
How do you feel?
לא ממש רושמים באנגלית "אתה תרגיש" ואיך אתה מרגיש זה: how do you feel?
"אתה תרגיש" הכי קרוב זה: you are going to feel
בטח שרושמים באנגלית "אתה תרגיש" אם לא אז איך היו רושמים "אתה תרגיש את הכאב"?
אתה תרגיש זה: YOU WILL FEEL
אתה מרגיש זה: YOU FEEL
אנונימי