2 תשובות
למה הכונה? מעולם לא שמעתי על קפה ירוק.
כפית +מים חמים כמ ו"בוץ"