2 תשובות
במשרד בשדה התעופה ניתן
גם מהמלון טלפונית ניתן להסדיר את זה מול אלעל
פשוט תתקשרי לאלעל
אלי