2 תשובות
לצייר אירוע מרכזי מהסיפור.
במה בדיוק? תפרטי