2 תשובות
נושאים העיקריים בסיפור, זאת אומרת את צריכה לכתוב בפירוט רב על הסיפור עצמו ואת העיקרון בו, על מה הוא מדבר מה הנקודה שעליה מסתובב הסיפור, אם זה נקודה אחת או שתיים על אילו נושאים מדבר הסיפור, אבל הנושאים הגדולים.
שואל השאלה:
אני עדיין לא הבנתי למישהו יש תשובה במקרה?