תשובה אחת
ציירי אותה יושבת עם קיטי בחדר מדברות
באותו הנושא: