2 תשובות
house זה יותר המבנה של הבית, הדברים הטכניים ו home זה יותר האווירה של הבית, המשפחה וזה.
זה כמו להגיד הנה בית-סתם בית, זה יכול להיות מבנה בלי שגרים בו.
והביתה-או בית מגורים, של מישהו באופן אישי נקרא home
אנונימי