7 תשובות
Kid
Boy
kid\boy\child
Kid,Child,Boy
boy/child/kid אם זה בן/girl אם זאת בת