4 תשובות
צריך להיות בצום מ- 00:00, לא?
לא אבל תשאלי בכל מקרה בהצלחה..
צריך צום של 12 שעות נראה לי כדי שזה לא יהרוס תבדיקה.. באיזה שעה הבדיקה שלך מחר?