7 תשובות
12 שעות לפני הבדיקה
באיזו שעה הבדיקה?
באיזו שעה הבדיקה?
12 שעות אחורה מזמן הבדיקה
שואל השאלה:
7, שכחתי לציין
אנונימית
מ-7 בערב.
12 שעות לפני הבדיקה
אם הבדיקה ב7, אז את צריכה להיות בצום מ7 בערב.