10 תשובות
12 שעות
12 שעות
אני עשיתי בלי צום. אני מניחה שאם אמרו לך לצום אז עד 4-6 שעות.
בניתוחים אלה 12 שעות, זאת רק בדיקת דם.
אני חושבת 8 שעות.!
12 שעות לפחות
8-12 שעות אני לא בטוח
תלוי בסוג הבדיקה. בד"כ 12 שעות.