4 תשובות
הפליה, מניעת זכויות או הזדמנויות שוות, הבדלה לרעה על בסיס השתייכות או חוסר השתייכות לקבוצה חברתית מסוימת, מעמד, קטגוריה, או נשיאה או חוסר נשיאה בתכונות מסוימות אשר אינן רלוונטיות לעניין.
אנונימיתתת
הזנחה נראלי
אנונימי
נגיד לאח שלך קונים ארטיק ולך לא אז אתה קופחת בתנאי שלא עשית משהו רע
אנונימי
נניח דור קיבל כסף ואני לא.. זאת אומרת לאחרים נותנים ולי לא אני מרגישה מקופחת, זה סוג של הפלייה.