5 תשובות
נסיגה אחורה.
אי הסכמה
הסתייגות זה לא להיות בעד ולא להיות נגד. להיות ניטרלי.
מצד אחד את מסכימה מצד שני מתנגדת.. למשל בפיסקת טעון אני מסתייגת=מסכימה מצד אחד ומתנגדת מצד שני..
פשרה.
אנונימי