3 תשובות
כך
והמשך יותר נכון, זה שמעליי צודק.
המשך כך
באותו הנושא: