תשובה אחת
השיטה הנהוגה בישראל היא תשלום דמי ועד מלאים ללא קשר למידת השימוש ברכוש המשותף, לכן דירת גן חייבת לשלם בגין מעלית או גג ודירת גג בגין טיפוח הגינה וכו'. לכן אלא אם כן יש תקנון מיוחד שקובע אחרת דירת הגן חייבת בתשלום מלא. להרחבה ראי בסיפרי "המדריך השלם לבית המשותף".
line:445
באותו הנושא: