2 תשובות
יש הרבה תופעות ואזכיר שתיים, האחת - מה מיוחד לצמחי חוף, ואיך הם מסתגלים לסביבה של רסס מלוח שמשפיע עליהם (איך?) והם לפעמים מינים מיוחדים לאיזור הרסס, כמו למשל סביון יפו, השונה במידה זו או אחרת (באילו תכונות?) מהסביון הרגיל - סביון אביבי. יש מקורות כתובים - אנציקלופדיות צמחי א"י, ויקיפדיה ואחרים. ושניה - מבעלי החיים הייתי חוקר את בעיית הציפורים הפולשות - זרזיר הודי, דררה, - איך הם שורדים, ואיך הם מתמודדים עם המינים האחרים

ד"ר יעקב דפני מומחה סטיפס
לדעתי חקר החי במדבר (אתה יכול להתמקד בסוג מסויים: זוחלים, צמחים, טורפים, ציפורים, חרקים וכו').
למרות כל הקושי החיים שם מותאמים לחים במדבר בצורה מדהימה.