תשובה אחת
את יכולה להראות את הבדלי השימור בין מלח לסוכר. לשמר משהו במלח ולשמר משהו שסוכר ואז להראות את ההבדלים
אנונימי