תשובה אחת
חייל משטרה זה חייל שהלך לשרת במשטרת ישראל (הרגילה) בתור שוטר אבל גם חייל, שוטר צבאי זה חייל במשטרה הצבאית (לא המשטרה הרגילה, אלא שאם נגיד איחרת למסדרים וכאלה קובעים אם תיכנס לכלא צבאי)