3 תשובות
שירות חובה - השירות שכל אדם מחויב לשרת. למשל יש גם שירות קבע, מעבר למה שאזרח מחויב בתור עבודה עם שכר והטבות כמו באזרחות. השירות חובה יכול להתקיים לא רק בצה"ל ולכן נקרא באופן רחב שירות ביטחון: אפשר לשרת במשטרה הכחולה כשח"ם, בשירות בתי הסוהר, במשרד הביטחון ובמשמר הגבול (ששיך למשטרה גם כן).

לכל צבא יש משטרה משלו הנקראית משטרה צבאית והיא שייכת לצבא ואינה קשורה למשטרה הרגילה הכחולה. שח"ם זה משטרה כחולה אגב אם לא הבנת. מה הכי טוב זה קצת קשה כי זה תלוי מה את רוצה בשירות שלך. האם קרבי? לא-קרבי? משרדי? טכני? עבודה עם הידיים? לעבוד עם מחשבים? למשל לי טוב היפותטית לשבת במשרד אבל לך זה רע מאוד, לכך הגדרת הטוב היא על ידך בלבד.
שואל השאלה:
מזאת אומרת
מה זה אומר "שירות חובה"
שחמ=שירות חובה במשטרה