תשובה אחת
7דקות בגג אבל תלוי כמה ועל איזה רמת חוזק
באותו הנושא: