2 תשובות
אם אסור לך אז אין לך כל כך אופציות
לך לבית ספר
בהצלחה
להישאר ער
באותו הנושא: