תשובה אחת
כן קרה לי לפני שבועים אותו דבר את תהיה גמורה באיזה שמונה בבוקר