3 תשובות
נשים מחויבות בחנוכיה והיא יכולה להדליק!
ברור עד שנה שעברה הדלקתי חנוכיה משל עצמי חחח