3 תשובות
עכשיו צריך
עכשיו אפשר להדליק עד 17:30 בערך, ואם לא מספיקים להדליק עכשיו אפשר עד עלות השחר בברכה.
כשתראה 3 כוכבים