12 תשובות
ינואר1
מרץ 3
חודש ינואר - 1
חודש מרץ - 3
ינואר זה החודש הראשון
ומרץ זה השלישי
ינואר הוא הראשון ומרץ הוא בשלישי
ינואר - 1
מרץ - 3
ינואר- 1
מרץ- 3
ינואר - 1
מרץ - 3
ינואר זה החודש הראשון- 1
מרץ זה החודש השלישי- 3
כל כך קשה?
אנונימי
ינואר זה חודש ראשון ומרץ זה חודש שלישי.
ינואר זה חודש ראשון ומרץ זה חודש שלישי.
ינואר-1 מרץ-3