8 תשובות
עוד שלוש חודשים
חודש מספר אחד
עוד שלושה חודשים (:
עוד שלושה חודשים
עוד שלושה חודשים
ינואר זה החודש הראשון בשנה הלועזית (1).
הוא יגיע אחרי דצמבר (12), בעוד שלושה חודשים.
עוד שלושה חודשים ינואר חודש 1.
ינואר זה החודש הראשון בשנה. עוד שלושה חודשים הוא יהיה.