9 תשובות
דצמבר - 12
ינואר 1
פברואר 2
ה-12 הראשון והשני
דצמבר - 12
ינואר - 1
פברואר - 2
דצמבר - 12
ינואר-1
פברואר- 2
דצמבר -12
ינואר - 1
פברואר- 2
דצמבר - 12.
פברואר - 2.
ינואר - 1.
דצמבר - 12
ינואר - 1
פברואר - 2
תחלק לעצמך כל 3 לקבוצה
ינואר, פברואר, מרץ - 1,2,3
אפריל, מאי, יוני - 4,5,6
יולי, אוגוסט, ספטמבר - 7,8,9
אוקטובר, נובמבר, דצמבר - 10,11,12

ותתאמן כל פעם על קבוצה
אנונימית