תשובה אחת
שבקשר קוולנטי יש טקבים קבועים בגלל האלקטרו מגנטיות של החלקיקים